js中数据类型转换方法是什么?

js中数据类型转换的3种函数parseInt()parseFloat()Boolean()

这三种函数中,

 • parseInt()表示其他类型转整数型
 • parseFloat()表示其他类型转浮点型(俗称小数)
 • Boolean()表示其他类型转布尔型。

接下来看看这三种函数的案例!

因为parseInt()函数与parseFloat()函数都是转number数值!

所以放在一个案例里:

var str1='100px';
var str2='100abc456';
var str3='10.120abc456';
var str4='100.12abc456';
var str5='def100abc456';
var str6='0';

console.log(str1);
console.log(typeof str1);
// 字符串类型转整数类型
var result1=parseInt(str1);
console.log(result1);
console.log(typeof result1);

var result2=parseInt(str2);
console.log(result2);
console.log(typeof result2);

var result3=parseInt(str3);
console.log(result3);
console.log(typeof result3);

var result4=parseInt(str4);
console.log(result4);
console.log(typeof result4);

var result5=parseInt(str5);
console.log(result5);  // NaN
console.log(typeof result5);

var result6=parseInt(str6);
console.log(result6);  // 0
console.log(typeof result6);

console.log('============')
// 字符串类型转浮点数类型
var result7=parseFloat(str3);
console.log(result7);
console.log(typeof result7);

Boolean():其他类型转布尔型。

案例:

var str="我是一个字符串...";
var str2="";
var nn=NaN; 
var num=10;
var num2=0;
var und;
var nl=null;

console.log(Boolean(str)) //true
console.log(Boolean(str2)) //false
console.log(Boolean(nn))  //false
console.log(Boolean(num))  //true
console.log(Boolean(num2)) //false
console.log(Boolean(und))  //false
console.log(Boolean(nl))  //false

特别提示

除了空字符串,数字0,NaN,undefined,null这些转成布尔值是false之外,其它的值转成布尔值都是true。

感谢阅读,如有错误,欢迎留言指正!

「点点赞赏,手留余香」

1

给作者打赏,鼓励TA抓紧创作!

微信微信 支付宝支付宝

还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!

声明:
1. 本站所有文章教程及资源素材均来源于网络与用户分享或为本站原创,仅限用于学习和研究。
2. 如果内容损害你的权益请联系客服QQ:1642748312给予处理。
码云笔记 » js中数据类型转换方法是什么?

发表评论

IT互联网行业相关广告投放 更专业 更精准

立即查看 联系我们